Peryglon tramgwyddus draeniau llawr a dulliau triniaeth gonfensiynol!

Peryglon gwrth-aroglau draeniau llawr:

1. Llygredd amgylcheddol
(1) Nid yw dyfnder y sêl ddŵr yn dda, cyhyd â 10-20mm yn bennaf, sy'n hawdd iawn ei sychu, gan beri i'r aroglau yn y bibell ddraenio ddychwelyd i'r ystafell. Hyd yn oed os yw'r sêl ddŵr yn cael ei dyfnhau i 50mm neu fwy, dim ond am ychydig ddyddiau y bydd yn cael ei gohirio i atal yr arogl. Yn lle, bydd y sianel llif dŵr yn dod yn fwy main a chrom, a bydd yr ardal sydd ynghlwm wrth faw yn cynyddu. Po fwyaf difrifol yw'r dyddodion baw, yr hawsaf yw ei rwystro, a bydd y Tyllau Sinc maint bach hyn hefyd yn dod yn fagwrfa i facteria a phlâu;
(2) Mewn haf neu dywydd gwyntog, mae'r pwysedd aer yn newid yn gyson. Bydd y pwysau positif yn y bibell yn achosi i'r bowlen arnofio, a bydd yr arogl yn gorlifo o'r dŵr; a bydd y pwysau negyddol yn y bibell yn niweidio'r sêl ddŵr. Os collir y rhwystr, bydd yr arogl yn gorlifo i'r ystafell;

2. Ymlediad germau
Mae'r bibell garthffos yn fain ac yn llaith, ac mae'r dŵr gwastraff yn cynnwys llawer o amhureddau solet bach (fel tywod, gwallt, stribedi brethyn, sbarion papur, pilio pilen mwcaidd biolegol, ac ati), a fydd yn glynu ac yn adneuo yn y trap “U” , a fydd yn cronni dros amser. , Daw'r gweddillion hyn yn wely poeth o germau a phlâu, ac ni all y draen llawr wedi'i selio â dŵr atal y chwilod, pryfed asgellog du a'r rhan fwyaf o'r germau sy'n bridio yn y pibellau carthffosydd, gan lygru'r amgylchedd dan do yn ddifrifol a niweidio iechyd teulu. aelodau.

Beth i'w wneud os yw draen llawr yr ystafell ymolchi yn sarhaus

1. Amnewid draen y llawr
Er mai draeniau llawr hunan-selio yw tueddiad datblygu anochel draeniau llawr yn y dyfodol, cyn belled ag y mae'r sefyllfa wirioneddol yn y cwestiwn, nid yw eu heffaith deodorizing mor sefydlog â draeniau llawr wedi'u selio â dŵr, felly mae draeniau llawr wedi'u selio â dŵr yn dal i gael eu dewis. cyn belled ag y bo modd.

2. Cadw at ailosod y dŵr yn amserol yn y draen llawr
Llenwch ddraen y llawr mewn pryd i gadw'r sêl ddŵr yn y draen llawr a'i newid yn aml.

3. Gorchuddiwch y draen llawr
Gallwch ddefnyddio tywel gwlyb neu fag plastig i orchuddio draen y llawr i atal aroglau a germau'r draen llawr rhag lledaenu dan do. Efallai y gallwch ddod o hyd i fag plastig o ansawdd gwell, ei lenwi â dŵr, ei glymu'n dynn, a'i roi ar ddraen y llawr. Tynnwch ef pan fyddwch chi'n ei ddefnyddio. Nid oes angen i chi ei blygio eto. Prynu plwg rwber a'i blygio pan nad yw'n cael ei ddefnyddio.

4. Delio'n aml â draen llawr a defnyddio diaroglydd
Cael gwared ar y draen llawr yn aml. Yn ogystal, gall rhoi rhai bagiau te, arogldarth a siarcol bambŵ yn yr ystafell ymolchi hefyd gael gwared ar arogleuon rhyfedd.


Amser post: Ebrill-13-2021