Newyddion

 • Dulliau atgyweirio namau cyffredin ar gyfer draen llawr

  Mae draeniau llawr yn cael eu blocio yn aml, fel clocsio rhai blew, ffibrau yn y carthffosiaeth sy'n cael eu gollwng o beiriannau golchi, saim a llwch sydd wedi'u cronni mewn pethau ymolchi, ac ati, gan arwain at broblemau draenio gwael, ailgyfeiriant a llif dŵr yn y draen llawr. Ym mywyd beunyddiol, mae'r draen llawr yn ...
  Darllen mwy
 • Sut i lanhau'r faucet

  Y faucet yw gosodiad sylfaenol y gegin a'r ystafell ymolchi. Fe'i defnyddir nid yn unig ar gyfer golchi, ond hefyd ar gyfer golchi llestri a chopsticks, sy'n darparu cyfleustra am oes. Fe'i defnyddir am amser hir. Canfûm nad yw'r faucet yn llachar ac nad yw mor hawdd ei ddefnyddio ag o'r blaen. Mae'n ymddangos bod angen ...
  Darllen mwy
 • Floor drain offensive hazards and conventional treatment methods!

  Peryglon tramgwyddus draeniau llawr a dulliau triniaeth gonfensiynol!

  Peryglon gwrth-aroglau draen llawr: 1. Llygredd amgylcheddol (1) Nid yw dyfnder y sêl ddŵr yn dda, cyhyd â 10-20mm yn bennaf, sy'n hawdd iawn ei sychu, gan achosi'r aroglau yn y bibell ddraenio i dychwelyd i'r ystafell. Hyd yn oed os yw'r sêl ddŵr yn cael ei dyfnhau i 50mm neu fwy, dim ond d ...
  Darllen mwy